Kontaktujte nás

+420 774 811 123

Sečtěte a zaokrouhlete (17.7 + 23.6) *

Nacházíte se zde: Úvod O systému Blog Pelmel Open-source a nezávislost na dodavateli: Mýty vs fakta

Open-source a nezávislost na dodavateli: Mýty vs fakta

Rozhodli jste se vyřešit nezávislost na IT dodavateli díky open-source? Skvělé rozhodnutí ... Jenže nepřehlédli jste něco při rozhodování?

Z kraje je dobré si říct, že jste se rozhodli být nezávislí v jednom z nejnáročnějších moderních oborů (IS/ICT). To je poměrně vysoká ambice a tento článek by Vám mohl pomoci zhodnotit, jak moc je reálná - konkrétně u open-source systémů pro weby a e-Shopy. Použití open-source je s nezávislostí úzce spojeno a přes nesporné, ale často i nadsazené výhody, existují také reálné každodenní starosti, které jsou velmi často přehlíženy a způsobují zklamání z reality.

Funkční recept na nezávislost na dodavateli, tedy odborně-náročné práci, bohužel neexistuje: žádný software sámo o sobě nezávislost na dodavateli neřeší.

Výhody open-source

Open-source je skvělý koncept, bez kterého by svět software nebyl, tam kde dnes je. Koncept zpřístupňuje bohatou funkcionalitu řadě uživatelů, díky otevřenému kódu se může zapojovat do rozšiřování a modifikace funkcionality nepřeberné množství dalších tvůrců i výrobců, sdílení know-how o systému, podpora komunity, společné odhalování chyb, rozvoj systémů atd.

Open source aplikace poskytují největší výhody pro tvůrce webů a e-Shopů zejména díky široké podpoře komunity a zásoby funkcionality od různých výrobců. Otevřený kód samotný přitom pro většinu tvůrců není ta největší výhoda - drtivá většina tvůrců kód samotný neřeší a staví weby a e-Shopy bez nutnosti znát kód a jakkoli do něj zasahovat. Tzn. hlavní přínost je v konceptu přístupnosti řešení všem uživatelům, kteří o něj mají zájem.

Pro koncového uživatele je open-source skvělým řešením pokud hledáte řešení „udělám si sám“ a chcete si s webem "vyhrát". V případě, že chcete experimentovat, naučit se se systémem pracovat, věnovat se i jeho budoucím verzím, investovat čas do výstavby a následné správy a disponujete nezbytným "technickým minimem" a v podstatě se tedy chcete stát tvůrcem webů, můžete i vlastními silami vytvořit a provozovat poměrně zdařilý web. Pokud však hledáte odborného dodavatele, tyto výhody se tím do značné míry stírají, protože závisí na schopnostech dodavatele, jak výhody open-source dokáže zužitkovat.

V dodavatelsko-odběratelském vztahu pro Vás může mít výhodu teoreticky levnější realizace, obrovská zásoba funkcionality a šablon, ze které lze vybírat, předpokládaná kontinuita. To vše však za podmínky, že Vám odborně schopný dodavatel najde vhodnou skladbu rozšiřujících modulů, naimplementuje a přizpůsobí design, který se Vám bude líbit, a zajistí dlouhodobě jeho údržbu (údržba je skutečně klíčová - jak si řekneme dále). V tuto chvíli vzniká závislost na odbornosti dodavatele a jedho schopnostech. Vaše spokojenost bude záviset na výběru spolehlivého dodavatele a jeho volbě nástrojů.

Kde jsou schované nevýhody

Nutnost poskládat mix různých software od různých výrobců

Populární open-source systémy pro weby jsou relativně „holé“ produkty. Očekávané výsledky, kterými jste se inspirovali u hotových webů, docílíte až rozšířením o další moduly – tzv. pluginy a šablony designu. Těchto plug-inů jsou stovky od různých výrobců a s tím přichází pomyslný kámen úrazu. Každý dodavatel je zvyklý používat své postupy a plug-iny a ty nejsou nijak normované. Jsme v otevřeném světě bez normovaných postupů, což poskytuje obrovskou svobodu a reálně snižuje přenositelnost webu mezi dodavateli. Nikdo rozumný neskáče radostí ze zadání: „polaďte/dodělejte mi web po mém webmasterovi“. Setkáte se tak s prvním reálným omezením přenositelnosti a tím i nezávislosti – neochotou přebírat cizí práci mezi dodavateli.

Závistlost na desítkách subdodavatelů a neočekávané náklady

Zároveň využitím mixu různých software od různých výrobců Vaše závislost dynamicky narůstá jste nejen závislí na Vašem dodavateli, se kterým máte smlouvu, ale hned za ním na výrobci open-source systému, výrobci šablony a 5/10/20 výrobcích plug-inů. Tzn. na sub-dodavatelích, které Vy ani dodavatel neznáte, nemáte s nimi žádné smlouvy, vztah, či páky a neřídíte, kam své produkty za pár týdnů/měsíců/let posunou. Zároveň samotný open-source, šablony a plug-iny spolu nemusí být kompatibilní po celou dobu používání a aktualizací. V praxi se jedná o malý závod, protože aktualizovat musíte a pod rukama Vám mohou části různě kolidovat kvůli ztrátě kompatibility, příp. vyčkávat na aktualizaci všech použitých prvků – odborný dodavatel to ukočíruje, ale jste závislí na spolehlivé práci i schopnostech Vašeho dodavatele a zpravidla s těmito náklady nepočítáte.

Úskalí individuální nadstavby

Nejkomplikovanější situací jsou pak projekty individuální nadstavby nad open-source, neboť v praxi neřidíte a nevíte, kam posune výrobce jádro open-source a výše uvedení subdodavatelé plug-iny/šablony. Stavíte na "podvozku, který Vám ujíždí pod rukama". Tím rostou nároky na reakce dodavatele a Vaše závislosti na jeho péči a hlavně výdrži - v praxi se často setkáváme se situacemi, kdy to dodavatelé prostě vzdají a nechají klienta napospas nebo ho dříve nutí do upgrade. Provozní náklady tím přerůstají nároky oproti proprietárnímu software, kde dodavatel vlastního systému většinou ví, kam jej posouvá a bere větší ohled na individuální klienty. V praxi proto často bývá přenositelnost individuální nadstavby mezi dodavateli neřešitelná a je levnější/méně pracné celkové přepsání nadstavby než reverzní engineering (tzn. luštění, co měl předchozí autor na mysli a hledání chyb).

Komplikovaná situace se zárukami

Záruku Vám vždy poskytuje Váš dodavatel, výrobce open-source systému/šablony/plug-inů Vám ji nepsokytuje. Váš dodavatel je tak v situaci, kdy musí garantovat funkcionalitu, kterou fakticky nemůže ovlivnit, protože zpravidla nemá žádný smluvní vztah s výrobcem jádra/plug-inů/šablon (nejčastěji se setkáte s podporou placených šablon 1 rok pro danou verzi jádra systému). V praxi se tak stává, že pakliže výrobce přestane vydávat/podporovat danou řadu open-source, plug-in, šablonu, nemá dodavatel možnost to nijak řešit, pouze předěláním na novou verzi, výměnou šablony, vyhledáním alternativy plug-inu, což je situace, kterou zákazníci nepředpokládají (např. nutnost změn pár měsíců od spuštění nového webu nebo riskování napadení, pakliže by neaktualizovali).

Kyberútoky

Neposlední starostí je fakt, že populární open-source systémy a jejich plug-iny jsou nejčastějším terčem kyberútoků. Není to tím, že by výrobci nehleděli na bezpečnost, je to vedlejší efekt jejich popularity a rozšířenosti spolu s veřejně známými zranitelnostmi a zejména zanedbávání aktualizací systémů či nahrazování zastaralých plug-inů jejich majiteli. Pro útočníky jsou tak často úspěšným cílem a proto se na ně i zaměřují nejčastěji. S riziky lze víceméně efektivně pracovat při pečlivé, včasné aktualizaci a průběžným řešením případných problémů s kompatibilitou jednotlivých plug-inů, ale opět je nezbytná odborná práce dodavatele a Vaší závislosti na něm.

Proč vlastně řešíme nezávislost

Pojďme se tedy zamyslet nad podstatou věci – proč chceme být nezávislí? Nejčastějším důvodem jsou špatné předchozí zkušenosti, strach z dodatečných nákladů, zmařené investice a starosti, které by nám mohly vzniknout, kdybychom se dostali do pomyslných kleští svého dodavatele.

To je naprosto legitimní a racionální obava. Avšak, jak jsme si řekli již na začátku, open-source aplikace samotná na toto recept není. Koncept nabízí určitou možnost přenositelnosti vytvořeného díla, avšak v praxi u většiny webů nezávislost na dodavateli neřeší, ale naopak ji zesílí požadavky na spolehlivou a vytrvalou práci dodavatele, spolu s nečekanými náklady a limitovanými grarancemi.

Pokud tedy můžeme rozklíčovat, že nejde primárně o nezávislost jako takovou, ale o minimalizaci starostí a potenciální ztráty peněz, můžeme si otevřeně říct, že jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je výběrem spolehlivého dodavatele. Ve všech scénářích jsme závislí a jde o to vybalancovat potenciální náklady z různých řešení. Jak od dodavatele s proprietárním „uzavřeným" software, tak od dodavatele řešení postaveného na open-source software.

Závěrem

Nezávisí na použitém nástroji, ale na schopnostech dodavatele, který ho používá. Software, jako nástroj, sám nezávislost neřeší. Ideální cesta je volba spolehlivého dodavatele a budování perspektivních vztahů, kde se pomyslná vzájemná závislost stáva největší výhodou dobré spolupráce.

Co Vám nabízí WebSynergy

  • Jsme spolehlivý dodavatel více než 19 let
  • Nabízíme komplexní odborné IT služby pro on-line
  • Vyvíjíme vlastní systém WebSynergy přes 15 let, jsme autor i dodavatel = 1 partner
  • Poskytujeme garanci a dlouhodobou péči po celou dobu životnosti projektů a jejich rozvoj
  • Jsme tvůrci a provozovatelé 4. největšího webhostingu v ČR – Český hosting
  • Hostujeme více než 19 000 open-source aplikací

Zpět na přehled

Nahoru